article banner
Intervju

Drömmen om Sveriges bästa arbetsplats

Caroline Brandt, Anna Johnson och Lars Kjellgren har tre olika roller inom Grant Thornton. Bolaget präglas av hjälpsamhet, öppenhet och en "vi-känsla" och att de brinner för sina kunder – entreprenörerna. Alla är delaktiga i uppdraget att hjälpa svenska företag att växa och utvecklas.

Grant Thornton hjälper kunderna att frigöra potentialen att växa genom tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Bolaget finns på 24 kontor runt om i Sverige och har över 1 200 medarbetare. Vi möter tre av dem – Anna Johnson, Caroline Brandt och Lars Kjellgren.

Anna Johnson började 1998 som revisor och har tagit olika ledarroller genom åren. Hon utsågs för drygt ett år sedan till vd på Grant Thornton.

– Det är fantastiskt att få möjlighet att kunna bidra till och se andra växa. Medarbetarna visar ett stort engagemang och den entreprenöriella drivkraften är stark. Alla vill vara delaktiga och påverka framtiden. Vår kultur grundar sig mycket i att vi brinner för entreprenörer och våra kunder, säger Anna.

Caroline Brandt började på Grant Thornton direkt efter sina studier.

– Det bästa är att jag får vara med och se alla delar i projekten och på så sätt få en helhetsförståelse kring hur vi hjälper våra kunder. Rollen som associate innebär framför allt att man bearbetar och analyserar data, men på Grant Thornton har jag även fått möjligheten att redan från start att ha en tät kundkontakt och därmed även börjat bygga relationer. Att få möjligheter redan som nyutexaminerad att vara ute och möta våra kunder gör att jag utvecklas snabbt och trivs så bra, menar Caroline.

rich text with image

Lars Kjellgren berättar om sin stegvisa utveckling under de snart tio år som han har jobbat på bolaget.

– Jag har utvecklats enormt mycket genom olika roller internt sedan jag började. Jag har utvecklats i min roll som ledare, inte bara genom ledarskapsroller utan även i de löpande revisionsuppdragen. Man märker att man blir säkrare på att hantera olika situationer. Utvecklingen sker löpande och faller sig naturligt, säger han.

På Grant Thornton arbetar man tillsammans och hjälper varandra. Olika erfarenheter gör att varje medarbetare kan bidra med sin kunskap i team och i samarbete med kunderna.

– Att skapa en öppen miljö är jätteviktigt för att bolaget ska gå framåt. Många tror att branschen är på ett speciellt sätt, att man jobbar med siffror och bläddrar i papper men det är en extremt gammaldags bild som lever kvar menar Anna och fortsätter; 

– Det är inte så. Det handlar om att bygga relationer och vara ute och jobba med kunder och kollegor. Stötta och utveckla. Att gilla att jobba med människor – det är en så viktig del i vårt jobb. När vi sätter oss ner och bollar tankar och idéer med varandra och våra kunder, då händer det saker.

– Vi jobbar hela tiden i team, från det att man lär av seniora kollegor till att man blir en person som lär ut och är en förebild för medarbetare runtomkring. Det känns väldigt bra, menar Lars.

– När jag sökte mig till Grant Thornton hade jag hört att man skulle få jobba nära kunderna och se helheten i projekten men även att kollegor är väldigt tillmötesgående. Det visade sig vara rätt, det man hör om Grant Thornton stämmer faktiskt i verkligheten. En stor anledning till att jag har kunnat växa i min roll är att alla är så hjälpsamma och tar sig tid att svara på frågor, säger Caroline.

På bolaget arbetar man kontinuerligt med att skapa en hållbar arbetsplats. Det gör man bland annat genom att involvera medarbetarna.

– Arbetsglädje och hälsa är viktiga frågor för oss. Man ska hålla länge. Vi samlade våra 1 200 medarbetare för att ta fram bolagets framgångsfaktorer och det som stack ut var "Glädje i vardagen". Det var det absolut viktigaste, speciellt för våra yngre medarbetare. Har vi inte glädje i vardagen så blir det inte en hållbar arbetsplats, säger Anna och avslutar:

– Om man tycker att det är kul att gå till jobbet, då är man på rätt plats.