article banner
Intervju

”Drömmen om att se sitt verk blomstra med nästa generation”

Karin och Peder Törnqvist startade logistikföretaget InterEast 1992. Drygt 25 år senare har de hunnit bli 30 medarbetare i fyra länder. Med Grant Thornton vid sin sida tar de nu klivet in i framtiden – med sonen Oscar som vd.

Att driva företag i logistikbranschen handlar om att våga ta risker, men samtidigt vara noggrann, för man är aldrig bättre än sin senaste leverans. Grant Thorntons expert på familjeföretag, Helena von der Esch, stöttar familjen Törnqvist när de bygger InterEasts organisation för framtiden.

Karin, hur kom du och Peder på att ni skulle starta ett logistikföretag?
– Vi kommer båda från transport- och entreprenörsvärlden. Det slog oss en dag att "Det här kan vi ju göra själva!" Vi började tidigt jobba med Östeuropa och det gjorde att vi kunde nischa oss på marknaden. Idag arbetar vi främst med textilbranschen och tillverkningsindustrin och erbjuder logistiktjänster och godstransporter i hela världen, men framför allt till och från såväl Östeuropa som Asien.

rich text with image

Nyligen tog er son Oscar över som vd. Berätta!
– Peder och jag kände att det var dags att ta ett större kliv in i framtiden och att det skulle bli bäst om vi lät nästa generation ta över. När vi frågade Oscar jobbade han på DHL i Hong Kong. Men han sa direkt "Det här vill jag göra. Jag kommer hem."

Hur kom InterEast i kontakt med Grant Thornton?
Karin: – Vi var alla tre på ett seminarium där vi hörde Helena prata och det var uppenbart att hon förstod det här med familjeföretag. Det kändes väldigt rätt.
Helena: – InterEast hade gjort ett fantastiskt jobb med sitt företag och jag såg möjligheterna att skapa rätt förutsättningar för att fortsätta den resan.

Hur har Grant Thornton hjälpt InterEast?
Karin: – Helena har hjälpt oss med nya rollbeskrivningar. I den processen fick vi alla tänka till på vad vi ville, både med företaget och med oss själva som individer.
Helena: – Det var viktigt för Peder, Karin och Oscar att fundera över vad de ville med sina liv och inte fastna i företaget. Men att också enas om en gemensam vision och riktning med sitt ägande.

Karin: – Nu senast har Helena hjälpt oss med att bilda styrelse. Även i det arbetet var det mycket fokus på rollfördelning.
Helena: – Ja, här behövde ägarna fundera över på vilken kunskap som InterEast behöver för att lyckas i framtiden, men också vilka egna roller de skulle ha i styrelsen.

rich text with image

Helena, hur inspireras du av InterEast?
– Alla är så oerhört närvarande och ser fördelarna med att investera pengar och tid i processer för att skapa en väl fungerande organisation. Det engagemanget får jag själv energi av. Sedan blir jag inspirerad av att de är så extremt modiga som driver det här företaget på marknader som är svåra att ta sig an.

Karin, hur är det att jobba med Helena som rådgivare?
– Hon sitter på en enorm kunskap, men det bästa är nog att hon verkligen tror på familjeföretag som företagsform. Inte sällan blir jag ifrågasatt för att jag jobbar med min man och min son, vilket kan bli ganska tröttsamt.

Och hur är det att jobba med sina familjemedlemmar?
Helena: – Det finns många fördomar om hur det är att driva företag med familj. Men faktum är att mer än hälften av alla företag i Europa är ägarledda och majoriteten av dessa drivs av familjer. Och de som är mest framgångsrika har tagit hjälp av rådgivare i känsliga faser.

Karin: – Det är klart att vi har våra diskussioner, men det finns också ett väldigt engagemang som kan saknas i andra företag.
Helena: – Ja, så upplever jag det också. Beslutsprocesserna hos familjeföretag är oftast, fördelaktigt korta då de är närmare hjärtat.

Hur ser InterEasts framtid ut?
Karin: – Vi ska fortsätta växa i Europa och världen. Tanken är att Peder och jag så småningom ska lämna företaget, men Oscar tycker fortfarande att vi har något att bidra med och så länge han tycker det blir vi kvar som kunskapsbank.
Helena: – Från mitt perspektiv har InterEast klarat sin största utmaning. Nu ska de hålla kvar den organisation som de har byggt och ge sin nye vd utrymme att utveckla efter ägarnas och styrelsens strategi.

Hetaste tipsen från Karin och Helena när du startar och växer företag

  1. Börja försiktigt. Tjäna pengar först innan du börjar spendera dem.
  2. Använd tekniken för att nå ut med vad du har att erbjuda.
  3. Det finns bra förutsättningar att starta företag idag. Vårt råd är tålamod och uthållighet.

Tips från Helena för att bli framgångsrik som rådgivare

Se dig själv som en kombination av inspiratör och förtrolig expert på området så att kunden får hjälp att formalisera sin vision.