Oroligheter i världen gör att många företag just nu utsätts för stora utmaningar och hög press. Outsourcing av ekonomi- och löneadministration kan vara ett sätt att skapa flexibilitet och handlingsutrymme i det läget, men är även intressant att överväga för ökad effektivitet även under normala förhållanden. Grant Thornton Ekonomitjänster erbjuder tjänster som utmärks av trygghet, omsorg och ett kundteam med hög kompetens.

För många små och medelstora företag är ekonomi- och löneadministration något av ett nödvändigt ont. Fokus ligger på utveckling och försäljning och det är svårt att få tiden att räcka till för arbetsuppgifter som momsrapportering, fakturering, betalningar, tidrapporter, pensioner och andra trygghetslösningar. Ofta är det uppgifter som får utföras utanför ordinarie arbetstid. 

I de fall man har en person anställd för att sköta dessa uppgifter, så ansvarar ofta denna person för ett stort antal administrativa uppgifter, vilket gör ett företag sårbart för till exempel sjukdom, föräldraledighet eller om personen blir rekryterad av andra företag.

Outsourca hela eller delar av ekonomiadministrationen

Ett bra sätt att lösa detta är att använda outsourcing för hela eller delar av ekonomiadministrationen. På så sätt kan även ett litet företag dra nytta av ett storföretags förmåga att kompetensutveckla och att alltid ha de nödvändiga resurserna på plats. I en krissituation som den pågående coronapandemin blir detta särskilt viktigt.

– Vi kan ta hand om hela ekonomi- och löneadministrationen så att företaget kan fokusera på att driva och utveckla verksamheten,  säger Annelie Nilsson, Partner Outsourcing Services på Grant Thornton.

Kan innebära en besparing

När man funderar på att börja använda sig av outsourcing är det viktigt att tänka på att det som till att börja med ser ut som en tillkommande kostnad faktiskt kan innebära en besparing.

– I ett litet företag är det inte ovanligt att det är ägaren som hanterar redovisning och löneadministration. Det är naturligtvis bättre att den personen lägger sin arbetstid på att leda företaget framåt. Något annat som man bör tänka på är att man slipper lägga tid och pengar på att kompetensutveckla personalen inom dessa områden, då det görs av den som tillhandahåller outsourcingtjänsten, säger Annelie Nilsson och fortsätter:

– På så sätt kan man också vara säker på att man alltid har tillgång till den senaste kunskapen när det gäller lagar och regler. Just nu under coronapandemin är det många nya regler och stödåtgärder som man måste förstå och ta ställning till, exempelvis när det gäller reglerna kring korttidsarbete, och det är inte det lättaste att hänga med i detta.

Lönehanteringen kan bli sårbar

En annan fördel med att använda outsourcing är att man som kund alltid kan känna sig säker på att exempelvis lönehanteringen fungerar.

– Ofta har ett litet företag bara en person som kan lönehanteringen och då blir det väldigt sårbart vid sjukdomsfall eller om personen ifråga slutar. Vår organisation säkerställer att det alltid finns en back-up som kan kundföretaget och som företagare innebär det ju faktiskt en besparing om man slipper lägga tid och pengar på att rekrytera en ny löneadministratör. Förutom det kan man avtala om konsultrådgivning där vi på lönetjänster kan finnas som stöd och bollplank i lönerelaterade frågor hos företag, säger Anneli Wahlgren, Manager Payroll Services på Grant Thornton.

Oavsett om företaget vill outsourca en hel ekonomi- och löneavdelning, enbart outsourca lönedelen men fortsätta hantera redovisningen inhouse, eller behöver en ekonomichef så har Grant Thornton Ekonomitjänster lösningen. Genom systerkontoren i Norden och övriga världen kan Grant Thornton också erbjuda ekonomi- och lönetjänster, med anpassning till lokala villkor.