article banner
Case

Så blir Sverige världens bästa entreprenörsland

rich text with image

Återblick - Grant Thornton i Almedalen:

Sverige har ett bra klimat för entreprenörer, men det finns områden där vi kan bli ännu bättre för att främja tillväxten. Hur ska vi toppa listan över världens bästa entreprenörsländer, var därför temat för en av Grant Thorntons paneldebatter i Almedalen.

En av deltagarna var närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Jag har goda förhoppningar, Sverige har goda förutsättningar att bli globalt ledande. Men vi får se upp – vi måste springa snabbt, för det finns många länder som gör kraftfulla satsningar också, sa han.

- Vår utmaning är att få de mindre företagen att våga växa och ta sig ut i världen, sa han.
Det kräver dock att man undanröjar några av de hinder som företagen i dag ser som hot mot tillväxt. Under debatten nämndes hinder som kompetensförsörjning, regelverk och skatter.

Matcha utbildningar med företagens kompetensbehov
Ett av näringsministerns förslag som skapar möjligheter för mindre företag att växa var att bygga ut YH-utbildningarna så att de matchar entreprenörsföretagens behov av kompetens.

- Min favorit är YH-utbildningarna, som vi bygger ut kraftfullt just nu, och utbyggnaden måste ske i samarbete med näringslivet, sa han.
- Men, påpekade Damberg, även yrkesprogrammen i gymnasieskolan måste ses över, så att fler praktiska moment vävs in. Annars blir utbildningen lätt en återvändsgränd.

De entreprenörer som deltog i debatten – bland andra Lisa Lindström, vd för Doberman, och Tobias Lindfors, vd för StudentConsulting, bekräftade detta.

- Ingen har frågat mig vilket kompetensbehov vi har när de sätter upp nya utbildningar, sa Tobias Lindfors. Vi rekryterar ständigt nya medarbetare och skulle gärna vilja vara med när en utbildning planeras, fortsatte han.

Digitalisera offentlig sektor
Många företagare upplever att regelbördan har ökat, och ser det som ett hinder för tillväxt. Orsaken är bland annat implementeringen av EU-lagstiftning.

- Det som kommer revolutionera hur man löser den här frågan är digitalisering. Det offentliga måste jobba mer med digitala lösningar, använda AI för att hantera vanligt tjafs i byråkratin och skapa mer tid för rådgivning, sa Mikael Damberg.
Han nämnde även att det redan nu pågår försök där Vinnova har skapat en testbädd där man ser över system som snabbt kan anpassas till nya regler.

Skatter behövs för att finansiera bostadsmarknad och infrastruktur, som i sin tur skapar tillväxt. Samtidigt utgör skatter en belastning för företagare – och här måste man se över systemet för att företagens tillväxt inte ska hämmas, menade stora delar av panelen.

- Några områden som vi kikar på just nu är växa-stöd till bolag, skattesänkningar och 3:12-reglerna, sa Damberg.

Se filmen från Almedalen: Hur blir Sverige världens bästa entreprenörsland?
Entreprenörer skapar jobb och välfärd – de är avgörande för Sveriges framtid. Men det finns utmaningar som hindrar företagens tillväxt. Hur kan politiker, myndigheter och näringsliv samarbeta och hitta långsiktiga lösningar för att fler ska kunna starta och driva framgångsrika företag?