article banner
Case

”Optimal exit kan ta upp till tre år”

rich text with image

Med lite klassisk ordning och reda kommer du långt om du vill bygga värde i ditt företag och få ut rätt pris när du säljer.

Strukturer och processer är kanske inte alla entreprenörers främsta gren. Men att bygga strukturer gör inte bara företagandet enklare, det syns sannolikt också i plånboken den dag företaget ska säljas.

Men att höja värdet på bolaget tar tid och det gäller att undvika alltför kortsiktiga lösningar. Det allra vanligaste felet inför en försäljning är att ägaren börjar med förberedelserna för sent, konstaterar Carl-Fredrik Magnusson, M&A Services på Grant Thornton:

- Vi kommer ofta in i en fas när säljaren har bestämt sig för att sälja, och då ska det gärna ske omedelbart. Det ger inte alltid optimala förutsättningar för att få rätt värde på företaget.

Han menar att två till tre år är en rimlig tid för att hinna skapa strukturer och processer, om de inte redan är på plats, som garanterat höjer värdet på företaget. Alla åtgärder som underlättar för någon annan att ta över företaget kommer att höja värderingen.

Stora bolag står och faller inte med sin vd/ägare. Där är kunskapen distribuerad mellan olika befattningar inom företaget. Men hos mindre företag, där ägaren och vd:n är samma person, sitter ägaren själv på mycket kunskap och har många gånger drivit bolaget efter eget huvud.

- Hos "Olssons Mekaniska" finns rutinerna i vd:s huvud. Men kunskapen om priser, produkter, leverantörer osv, måste även finnas hos andra och vara dokumenterade, så det inte blir en lucka om någon faller ifrån, särskilt om denne är ägaren eller vd:n.

Under förberedelsetiden inför ett ägarbyte är det två saker som står i fokus, menar Carl-Fredrik Magnusson: öka intjäningen och skapa ordning och reda. Det gäller att skapa trovärdighet och tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. All osäkerhet sänker värdet

- Ett företag kan alltid höja lönsamheten och öka kassaflödet genom ganska små förändringar. Det visar erfarenheten från de företag som påbörjar förberedelserna i tid.

Idag vågar ingen göra en större affär utan en due diligence, en företagsbesiktning som görs på uppdrag av intressenten, där allt i företaget läggs under lupp: finanser, legala handlingar, bokföring, marknadsaktiviteter etc. Här kommer eventuella brister bli uppenbara och dessa kommer att påverka priset.

Och vad kan Grant Thornton hjälpa till med?

- Vi kan hjälpa till med försäljningen från ax till limpa. Vi stöttar i förberedelserna inför en exit så att det blir så bra som det kan bli. Vi har sett effekterna när företag har fått hjälp i god tid. Vi ser till att processen blir strukturerad och att presumtiva köpare har korrekt information om verksamheten de ska lägga bud på. En av våra främsta uppgifter är att verka för att intressenterna formulerar sina bud på ett likartat sätt för att skapa jämförbarhet, men även att försöka skapa en budgivning bland de mest intressanta köparna.