article banner
Case

Nästa generation i startblocken

rich text with image

Ungefär 100 000 svenska, ägarledda företag står inför ett generationsskifte inom några år. Att som ägare förbereda både sig själv och företaget är A och O för ett smidigt ägarskifte. "Många väntar tyvärr lite för länge", säger Roland Dansell, affärsrådgivare och marknadsområdeschef på Grant Thornton.

Många ägarledda företag har i dagsläget inga självklara efterträdare. Barnen kanske inte är intresserade och att invänta barnbarnen kan innebära att man väntar för länge. Risken är att välmående, lokala företag runtom i landet tvingas lägga ner, vilket i sin tur får konsekvenser på både regionen och samhället i stort.

– Drömmen är att hitta unga entreprenörer som vill ta över de här företagen och som har energi att utveckla dem och få dem att växa, säger Roland Dansell, affärsrådgivare och marknadsområdeschef på Grant Thornton.

Flera olika alternativ 
Att lämna över till sina barn blir allt ovanligare i Sverige, men det finns andra alternativ. Man kan låta anställda köpa företaget, konkurrenter, närliggande branscher som vill bredda sin verksamhet, sälja till finansiella aktörer som exempelvis ett investment- eller riskkapitalbolag, eller en större industriell köpare från branschen eller en närliggande bransch.

– Men som ägare är det viktigt att du funderar på om det spelar dig någon roll vad de nya ägarna gör med ditt företag efter försäljningen, säger Roland Dansell.

Han exemplifierar med en entreprenör i södra Sverige som sålde sitt företag till en internationell köpare som flyttade hela produktionen utomlands. Det fick entreprenören att flytta hem från Thailand, starta upp ett liknande företag och återanställa personalen.

– Du kanske därför ska överväga att få mindre betalt, men i gengäld känna dig trygg i att företaget lever vidare.

rich text with image

Vikten av förberedelser
Oavsett vem som tar över måste man förbereda företaget för nya ägare. Optimalt är att göra det redan några år före exit. Ägaren är ofta företagets största tillgång, men samtidigt den största riskfaktorn i ägarledda bolag. Det är därför viktigt att ta ett steg tillbaka och göra företaget mindre beroende av ägarnas insatser.

– Ett tips är att ägaren kliver av vd-posten i god tid före försäljningen och tillsätter en intern eller extern, gärna yngre vd. Då är ägaren inte ansvarig för det operativa arbetet när nya ägare tar över, men kan ändå finnas med på ett strategiskt plan i styrelsearbetet inför övertagandet, och även en tid efter om den nya ägaren önskar det.

– Ett annat tips är att vara proaktiv och själv lägga ut krokar hos anställda, konkurrenter eller andra intressenter, i stället för att sitta still i båten och invänta bud. Något som också är viktigt för en ägare är att det är ordning och reda i företaget och att företaget fungera bra i alla avseenden. Här kan behövas läggas ner en del arbete i god tid före överlåtelsen av företaget

Skattemässigt behöver man inte tänka på något särskilt – om man är ute i god tid. Då finns gott om tid att planera för generationsväxlingen. Bestämmer man sig för att sälja från en vecka till en annan kan det bli betydligt svårare att hantera de skattemässiga effekterna.

– I dagsläget finns det vissa skattemässiga nackdelar att generationsväxla inom familjen. Men annars finns det inga särskilda skatteaspekter att tänka på om man planerar i god tid, det mesta går att lösa, säger Roland Dansell.

Win-win att ta över befintligt bolag
I Sverige är vi generellt sett bra på att starta upp företag, men sämre på att utveckla dem. Att ta över ett väl fungerande företag i stället för att starta upp något från scratch vore därför en win-win-situation både för unga entreprenörssjälar och äldre företags­ägare som vill kliva av. Det skulle kunna få många befintliga företag att växa och utvecklas och nya arbetstillfällen skulle kunna skapas.

– Men tyvärr så känns det som om det inte är lika fint att ta över ett befintligt bolag som att vara grundare av ett bolag, trots att man ser till att företaget utvecklas och växer, men jag hoppas att den inställningen ändras, säger Roland Dansell.

3 tips som förbereder ditt företag inför ett generationsskifte:

  1. Få bolagsstyrningen att fungera. Ett tips är att som ägare kliva av vd-posten och tillsätta en extern vd. Då har företaget ett fungerande operativt arbete utan dig.
  2. Ordning och reda. Bra rutiner och ordning på sin verksamhet är oerhört viktiga ingredienser när potentiella köpare tittar på ditt företag.
  3. Se till att driva en lönsam affär som genererar vinster, då får du bättre betalt för företaget.

Bara 12 procent av familjeföretagen överlever fler än ett ägarskifte.

När det är dags för den tredje generationen att ta över är det bara drygt en av tio som har ett företag att fortsätta driva.

Läs artikeln hos Privata Affärer

1/6 av företagsledarna i Sverige är 65 år eller äldre.

Kronoberg har störst andel äldre företagare, medan Stockholms län och Norrbotten har de yngsta.

Läs artikeln hos Företagarna

Mer än var femte småföretagare står inför ett generationsskifte eller ägarbyte de närmaste åren.

Det motsvarar ca 60 000 småföretag eller nära 200 000 företag om ensam - företagarna räknas med.

Läs artikeln hos Företagarna