article banner
Case

Modellen som får företag att växa

Det svåra är inte att starta ett företag. Utmaningen är att få företaget att växa. På Grant Thornton har vi därför tagit fram en unik modell för att hjälpa bolag att utvecklas.

Modellen, som är en slags samtalsmetodik, ska hjälpa företag att lösa eventuella knutar och komma vidare i sin utveckling.

- Ett företag med exempelvis 100 anställda kanske vill bli dubbelt så många inom tre år. Då kanske det krävs större lokaler, att man etablerar sig på en ny ort eller att man investerar i en produktionsenhet till. Då krävs längre perspektiv och en annan analys och det kan vi hjälpa till med, säger Henrik Johansson, affärsområdeschef affärsrådgivning på Grant Thornton.

Metoden tar reda på var på en utvecklingskurva som ett företag befinner sig, och var det vill vara i framtiden, och sedan fastställa vilka utmaningar som finns för att det ska lyckas. Därefter analyseras vilka utmaningar som har högst prioritet.
De sex områdena – de sex boxarna - innehåller olika utmaningar som alla företag har, som exempelvis hur tillväxt ska finansieras, eller hur man attraherar och behåller rätt personal.

Praktiskt går det ofta till så att Grant Thornton ordnar en workshop tillsammans med kundföretaget. Först bestäms nuläge och målbild för var bolaget ska befinna sig vid en viss tidpunkt i framtiden. Sedan bestäms vilka aktiviteter som krävs för att uppnå målet och vilken prioritet olika aktiviteter har.

– Det här sättet att jobba påskyndar kundernas utveckling, det har vi sett i fall efter fall, avslutar Henrik Johansson.
Affärsrådgivare finns på alla våra 24 kontor. .