article banner
Case

Att leda i förändring

rich text with image

Hur leder man ett företag i en tid präglad av högt förändringstempo? "Det viktigaste är att skapa och driva trygghet och tillit, först därefter kan man driva förändring", säger Jonas Hammarberg, en av Sveriges ledande affärscoacher.

Digitalisering, globalisering, generationsskifte på arbetsmarknaden, omorganisationer och nedskärningar. Att vara chef i en tid som präglas av historiens högsta förändringstempo gör att många chefer både känner sig osäkra och otillräckliga i sitt ledarskap. Krävs det då övermänskliga egenskaper för att vara chef i dag? Nej, faktiskt inte.

– Det viktigaste du kan göra som chef i verksamhetens alla skiften är att skapa och driva trygghet och tillit. Det är nummer ett för att medarbetarna ska anamma och kunna se möjligheterna i varje given situation. Här behöver du med empati förstå och anta medarbetarnas perspektiv, för omställningar är svårt för de flesta människor, säger Jonas Hammarberg, affärscoach, föreläsare och författare med en bakgrund som it-entreprenör.

En individ, arbetsgrupp eller organisation som känner sig trygg har alla förutsättningar att ta sig an utveckling och förändring med utan att tumma på motivationen. För att erbjuda den tryggheten behöver chefen börja med att tydligt beskriva och förklara visionen framåt – vart är vi på väg och varför.

– I dag gäller det mer än någonsin tidigare att alltid driva affären, alltså att utifrån företagets värderingar driva kundens agenda inåt organisationen. Det perspektivet bidrar också till trygghet i form av hög förändringsberedskap och hög kvalitet i leveransen, förklarar Jonas Hammarberg.

Förutom trygghet, tydlighet och fokus på affären behövs förstås medarbetarnas engagemang för att organisationen ska röra sig framåt. I vår sociala medier-värld handlar engagemang mycket om att känna sig sedd och uppskattad.

– Det är chefens uppgift att bekräfta och sina medarbetare, att involvera och ge ansvar enligt individernas olika behov. En chef som till exempel ber om hjälp med kunskaper han eller hon saknar skapar engagemang. Det är också bra för organisationen – höga chefer som desperat försöker dölja brister i sin kompetens har svårt att skapa trygghet omkring sig.
Bekräftelse handlar också om att visa varje medarbetare hur han eller hon på sitt unika vis bidrar till att organisationen når sina nya mål.

– Du som chef behöver vara tydlig med varje medarbetares värde. Det omfattar dels den yttre rollen, tjänstebeskrivningen, dels den inre rollen. Då handlar det om mjuka värden, till exempel hur den personen skapar trivsel, alltid hjälper andra... Framhåll alla sätt som han eller hon är en tillgång för gruppen. Sådana emotionella värden betyder mycket för motivationen, avslutar Jonas Hammarberg.

I kommande nummer (2/2017) av affärstidningen Target kan du läsa en längre intervju med Jonas Hammarberg.