Kort sammanfattning av uppdraget

  • DT Recycling är ett Svenskt företag som hanterar förorenade avfall från bygg- och saneringsprojekt. Företaget driver två avfallsanläggningar i Skåne och har totalt 12 anställda.

  • Då ägarna bestämt sig för att inleda en försäljningsprocess valde man att utse Grant Thornton till finansiell och skattemässig rådgivare tack vare Grant Thorntons starka referenser inom området samt goda kännedom kring köparklimatet.

  • DT Recycling förvärvades under november 2017 av Sortera Group som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Summa Equity. I och med förvärvet förstärkte Sortera sin geografiska täckning i Sverige.

DT Recycling