hero banner
Therése Henningsson
Malmö
Auktoriserad revisor

Therése Henningsson

Therése Henningsson är auktoriserad revisor och certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton i Malmö. Therése arbetar med entreprenörsföretag inom olika branscher och har ett stort engagemang i de bolag som hon arbetar med.

Therése råd till entreprenörer som vill växa är att i tidigt stadium se över vilka utmaningar som finns för att nå dit man vill med sitt företagande. Inom affärrådgivning på Grant Thornton arbetar vi med bland annat ägare och styrelser och är bollplank när de planerar sin framtida resa. Kontakta gärna Therése om du har frågor kring hur vi kan stötta dig med att nå ditt företags mål.

Tjänster
Connect
Therése Henningsson
Auktoriserad revisor
Therése Henningsson
Möt våra experter