hero banner

Patrik Rudfeldt är specialist inom företagsvärderingar, företagstransaktioner och kapitalanskaffningar - så kallad Mergers and Acquisitions (eller M&A). Patrik projektleder primärt förvärv, försäljningar och kapitalanskaffningsprocesser av bolag och hjälper kunder med deras långsiktiga tillväxtmål genom att hitta rätt investerare för resan framåt.

Grant Thorntons M&A-grupp är branschagnostiker och agerar således rådgivare till entreprenörer och ägare inom många branscher. Patrik har erfarenhet inom flertalet branscher, främst inom tillverkningsindustri, hälso- och sjukvård, SaaS, modebolag, konsultbolag, anläggningsbolag, byggbolag och produktbolag. Under sina yrkesverksamma år har Patrik även byggt upp ett omfattande nätverk av industriella och finansiella investerare.

Grant Thorntons M&A-team rekommenderar att man förbereder sig för en transaktion i god tid. Det kan innebära åtgärder inför specifika finansiella frågeställningar, och även strategiska beslut som kan påverka vilken typ av investerare man till slut krokar arm med i en transaktionsprocess.

Kontakta gärna Patrik för eventuella frågor om företagsvärdering, förvärv, försäljning eller kapitalanskaffning eller hur du på bästa sätt förbereder dig själv och ditt bolag för en ägarförändring.

Möt våra experter