hero banner
Patrik Rudfeldt
Stockholm
Rådgivare inom M&A services

Patrik Rudfeldt

Patrik Rudfeldt är specialist inom företagsvärderingar, företagstransaktioner och kapitalanskaffningar - så kallad Mergers and Acquisitions (eller M&A). Patrik projektleder primärt förvärv, försäljningar och kapitalanskaffningsprocesser av bolag och hjälper kunder med deras långsiktiga tillväxtmål genom att hitta rätt investerare för resan framåt.

Grant Thorntons M&A-grupp är branschagnostiker och agerar således rådgivare till entreprenörer och ägare inom många branscher. Patrik har erfarenhet inom flertalet branscher, främst inom tillverkningsindustri, hälso- och sjukvård, SaaS, modebolag, konsultbolag, anläggningsbolag, byggbolag och produktbolag. Under sina yrkesverksamma år har Patrik även byggt upp ett omfattande nätverk av industriella och finansiella investerare.

Grant Thorntons M&A-team rekommenderar att man förbereder sig för en transaktion i god tid. Det kan innebära åtgärder inför specifika finansiella frågeställningar, och även strategiska beslut som kan påverka vilken typ av investerare man till slut krokar arm med i en transaktionsprocess.

Kontakta gärna Patrik för eventuella frågor om företagsvärdering, förvärv, försäljning eller kapitalanskaffning eller hur du på bästa sätt förbereder dig själv och ditt bolag för en ägarförändring.

Patrik Rudfeldt
Rådgivare inom M&A services
Patrik Rudfeldt
Möt våra experter