hero banner

Martin Johnsson är auktoriserad revisor och partner på Grant Thorntons kontor i Malmö. Martin har arbetat med revision och rådgivning i drygt 20 år och arbetar i huvudsak med ägarledda företag inom flertalet branscher.

Engagemang och närvaro är nyckelord i de uppdrag som Martin arbetar med. Revisorn ska vara ett naturligt bollplank i det entreprenörsdrivna företagets vardag. Kontakta gärna Martin om du har frågor hur Grant Thornton kan stötta dig både inom revision och rådgivning. 

Martin Johnsson
Auktoriserad revisor
Martin Johnsson
Möt våra experter