hero banner
Jonas Söderström
Umeå, Östersund

Jonas Söderström

Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare

Jonas Söderström är auktoriserad skatterådgivare med fokus på 3:12-regler och ägarledda bolag. Jonas arbetar främst med rådgivning kopplat till ägarfrågor, omstruktureringar, generationsskiften, avtalshantering och avtalsgranskning samt deklarationer för både privatpersoner och bolag. Jonas är även involverad vid transaktioner i form av försäljningar och förvärv av bolag.

Grant Thorntons Ägarledda-grupp agerar som rådgivare till ägare och entreprenörer inom många olika branscher.

För att få till goda ägarförändringar och generationsskiften är Jonas bästa tips att man som ägare involverar nya tilltänkta ägare eller den nya generationen tidigt i processen. Det är även viktigt att löpande föra en bra och tydlig dialog för att undvika gap kring förväntningar. Fundera även över att ta in specialisthjälp i dessa processer - då det ofta kan vara en fördel att ha med någon utomstående. Detta kommer i sin tur att leda till en bättre och smidigare process.

Kontakta gärna Jonas för eventuella frågor du har rörande ägarfrågor, omstruktureringar och generationsskiften.

Jonas Söderström
Jonas Söderström
Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare
Möt våra experter