hero banner
Johan Karlsson
Luleå
Kontorschef och auktoriserad revisor

Johan Karlsson

Johan Karlsson är auktoriserad revisor och har över 16 års erfarenhet inom revision och rådgivning till både stora och mellanstora entreprenörsföretag samt internationella koncerner. Johan har stor erfarenhet av revision av bolag inom tillverkningsindustrin, byggbolag, fastighetsbolag och IT företag. Genom sitt arbete med större bolag är Johan väl insatt i K3- regelverket och andra frågor avseende finansiella rapporteringar.

I rollen som revisor har Johan gedigen erfarenhet av rådgivning inom skatteområdet, fusionering av bolag, värdering av bolag, utvärdering av intern kontroll och koncernredovisning.

Kontakta Johan om du behöver hjälp att navigera i exempelvis bolagsvärdering, K3-regelverket eller finansiell rapportering.

Tjänster
Connect
Johan Karlsson
Kontorschef och auktoriserad revisor
Johan Karlsson
Möt våra experter