hero banner
Joakim Mårbring
Linköping
Auktoriserad revisor och affärsrådgivare

Joakim Mårbring

Joakim Mårbring är auktoriserad revisor & certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton i Linköping och har arbetat med revision och rådgivning i drygt 20 år.

Joakim har gedigen erfarenhet att arbeta med företag inom en mängd olika branscher, bland annat detaljhandel, fastighets-/aktieförvaltning, åkeri-/fordon, IT-branschen. Som revisor och rådgivare stöttar Joakim företag och dess entreprenörer i sin utveckling.

I nära samarbete med Grant Thorntons skatteavdelning bistår Joakim även till exempel med aktieägaravtal, företagsförvärv, omstrukturering, bolagsförsäljning.

Kontakta gärna Joakim för eventuella frågor du har kring revision, företagstransaktioner eller ombildning av koncernstruktur genom bildande av exempelvis Holdingbolag.

Tjänster
Connect
Joakim Mårbring
Auktoriserad revisor och affärsrådgivare
Joakim Mårbring
Möt våra experter