hero banner
Fredrik Wikner
Umeå
Auktoriserad revisor och kontorschef

Fredrik Wikner

Fredrik Wikner är auktoriserad revisor och certifierad affärsrådgivare med fokus på tillväxtresor. Fredrik arbetar med entreprenörsdrivna bolag där ambitionen är att ta nästa steg. Fredrik projektleder ofta företag i både allmänna som specifika framtidsfrågor rörande hållbart ägande, styrning & strategi, organisation och ledarskap samt värdeskapande aktiviteter för att öka bolagsvärden.

Grant Thorntons affärsrådgivare arbetar med ägare och entreprenörer inom alla branscher. Fredrik har en god erfarenhet av dels Techbolag, transport och logistik samt tillverkande industri. Fredrik arbetar i nära samråd med ett brett nätverk av specialister inom Grant Thornton och även med externa parter i näringslivet, exempelvis banker och advokater.

Fredriks tips för att skapa framtida värde i ditt bolag är att ta in någon som hjälper dig att identifiera och driva framtidsfrågor och prioriterade fokusområden för dig som ägare, styrelse och management för att ni tillsammans ska kunna skapa framtidens hållbara affär.

Kontakta gärna Fredrik för eventuella frågor du har om tillväxtresor, ägarrådgivning eller hur du på bästa sätt sätter upp en spänstig affärsplan.

Tjänster
Connect
Fredrik Wikner
Auktoriserad revisor och kontorschef
Fredrik Wikner
Möt våra experter