hero banner

Emelie arbetar med strategisk rådgivning inom hållbarhet. Arbetet omfattar bland annat att utbilda och stötta företag i att sätta en riktning och roadmap för det egna hållbarhetsarbetet, som ska linjera med företagets affärsidé och övriga styrning. Hon har erfarenhet av hållbarhetsrådgivning inom flera branscher och framför allt fastighetsbranschen. 
 
Emelie har stort fokus på hållbart företagande och erfarenhet av bland annat hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning, intressent- och väsentlighetsanalyser (GRI), intressentdialoger, policy, omvärldsbevakning och de globala målen (SDG). Hon tillhör gruppen Sustainable Business Advisory (SBA), som har bred kompetens på hållbarhetsområdet och kan kopplas in som rådgivare och stöd till hållbarhetsproffs, företagsledare och entreprenörer inom många branscher. SBA-gruppen arbetar exempelvis med hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning, ansvarsfulla leverantörskedjor, klimattjänster och Sustainable Finance.  
 
Att ta ett strategiskt grepp om sitt hållbarhetsarbete och förmedla och förankra i den egna organisationen är viktigt. Emelies medskick är dock att det absolut viktigaste är att börja och sedan utveckla allt eftersom. 
 
Kontakta gärna Emelie om du vill veta mer om vad vi kan göra för att ta ert hållbarhetsarbete till nästa steg.

Läs mer
Emelie Martinell
Hållbarhetsrådgivare
Emelie Martinell
Möt våra experter