Tidigare event den 26 oktober 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Johan Andersson
Auktoriserad revisor
Johan Andersson

Grant Thornton

Sofia Bülow
Skattejurist inriktning ideell sektor
Sofia Bülow

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande