Tidigare event den 20 maj 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Monika Lindberg
Auktoriserad redovisningskonsult
Monika Lindberg

Grant Thornton

Annelie Nilsson
Auktoriserad redovisningskonsult
Annelie Nilsson

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande