Tidigare event den 26 april 2022
 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

Föredragshållare

Helen Elonsson
Auktoriserad revisor och affärsrådgivare
Helen Elonsson

Grant Thornton

Annelie Nilsson
Auktoriserad redovisningskonsult och affärsrådgivare
Annelie Nilsson

Grant Thornton

Angelie Marsland
Företagsrådgivare
Angelie Marsland

Skandia

Anette Asstadsen
Privatrådgivare
Anette Asstadsen

Skandia

Skandia

Sten Sturegatan 12B, Göteborg, Sweden, 411 39

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande