Tidigare event den 22 juni 2022
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Björn Persson
Partner, Specialist inom Bolagsstyrning och Intern kontroll
Björn Persson

Grant Thorton

Johan Sarasalo
Director, Specialist inom Bolagsstyrning och Intern kontroll
Johan Sarasalo

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande