Tidigare event den 29 november 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Maria Svantesson
Revisor och affärsrådgivare
Maria Svantesson

Grant Thornton

Åsa Ekberg
Hållbarhetsexpert
Åsa Ekberg

Grant Thornton

Maths Anväg
Auktoriserad redovisningskonsult
Maths Anväg

Grant Thornton

Johanna Wiklund
Skatterådgivare
Johanna Wiklund

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande