Tidigare event den 28 april 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

David Axelsson
Auktoriserad skatterådgivare och momsexpert
David Axelsson

Grant Thornton

Dina Jakupovic
Auktoriserad skatterådgivare och momsexpert
Dina Jakupovic

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande