Tidigare event den 19 oktober 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Mikael Knutsson
Auktoriserad Skatterådgivare
Mikael Knutsson

Grant Thornton

Tobias Bjarneborg
Auktoriserad Skatterådgivare
Tobias Bjarneborg

Grant Thornton

Viktor Wahledow
Värderingsrådgivare
Viktor Wahledow

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande