Tidigare event den 19 oktober 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Mikael Knutsson
Auktoriserad Skatterådgivare
Mikael Knutsson

Grant Thornton

Auktoriserad Skatterådgivare
Tobias Bjarneborg

Grant Thornton

Viktor Wahledow
Värderingsrådgivare
Viktor Wahledow

Grant Thornton