När såg du senast över din lönefunktion?

Att hålla sig uppdaterad om lagar, avtal och regler inom löneområdet, är både tids- och kostnadskrävande. Vi hjälper ditt företag genom att ta hand om hela löneadministrationen, så att du kan satsa på kärnverksamheten.

Med appen får du som kund tillgång till ett flertal funktioner i Webbkontoret, bland annat:

  • Att göra-lista, där vi samlar information kring vad du behöver hantera, till exempel betalningar att godkänna.
  • Dokumentarkiv, vilket ger dig en fullständig kontroll över samtliga dokument, som enkelt kan delas med din redovisningskonsult på Grant Thornton.
  • Ärendehantering, med dina ärenden som behöver hanteras i en överblickbar lista. Du får ett meddelande via sms eller e-post när det finns ett ärende att hantera och dessutom alltid tillgång till kommunikation med din kontakt på Grant Thornton.
  • Elektronisk fakturahantering, där du effektiviserar hanteringen av dina leverantörsfakturor genom att attestera den direkt i appen.

Inloggning till appen sker med mycket säker funktionalitet, där vi förutom e-legitimation även har kompletterat med stöd för mobilt Bank-id samt inloggning via Google/Microsoft Authenticator. Läs mer om hur du laddar ner appen!

"Här fick jag direkt stort ansvar"

Grant Thornton blev branschbäst i undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare, samt är en av branschens snabbväxare med drygt 1000 anställda och över en miljard i omsättning i Sverige. En av nycklarna till framgångarna är en företagskultur som bygger på delaktighet, engagemang, utmaningar och stort ansvarstagande Alvaro Rodriguez och Jessica Zetterquist är två av dem som hjälper kunderna att förverkliga sina drömmar genom ett starkt engagemang och prestigelöst samarbete.

Högsta förvaltningsdomstolens dom avseende momsavdrag för tryckeriernas kunder

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade i slutet av februari dom i mål om den så kallade "tryckerimomsen". HFD väljer att gå på Skatteverkets linje och menar att efterbeskattning genom följdändring är möjligt, dock under vissa förutsättningar. Det är därför möjligt att vägra tryckerikunderna avdrag för ingående moms när tryckeriet fått tillbaka för mycket redovisad utgående moms.

Anmäl dig nu till vårens Gasellträffar!

Schemat för vårens Gasellträffar är klart. Läs mer om tider och platser för träffarna på vår Gasellsida.

Vägledningar för övergång till K2 och K3

Nu har arbetet med att gå över till K3 respektive K2 kommit igång ordentligt. De större företagen har redan i stor utsträckning påbörjat sin kartläggning för att kunna föra en smidig övergång till K3 och de allra minsta kan utan justeringar gå över till K2. Under Kvalificerade redovisningsfrågor hittar ni vägledningar med all information kring övergångarna. Under Publikationer kan du även beställa Grant Thorntons specialupplaga av boken Finansiell rapportering - enligt K3 och K2.