Budget, rapporter och analyser – vi hjälper dig att utveckla ert företag

Med våra visuella och digitala lösningar för budget, rapporter och analyser kan ni effektivt planera och följa upp er verksamhet. Den ekonomiska informationen blir både mer lättillgänglig och lättare att förstå vilket hjälper er att identifiera viktiga insikter och därmed agera och fatta beslut i rätt tid.

Vi kan anpassa rapporteringen efter era önskemål och allt är tillgängligt dygnet runt så ni kan när som helst ta ut era rapporter och analyser.

 

 • Anpassad och flexibel rapportering
 • Visuellt och dynamiskt i digitala verktyg
 • Erfarna rådgivare är med er hela vägen
 • Anpassad och flexibel rapportering
  Anpassad och flexibel rapportering
  Genom att jobba med budget, rapportering och analyser är det enklare att nå era mål. Det är även lättare att agera i tid om det behövs. Vi anpassar efter era behov.
 • Visuellt och dynamiskt i digitala verktyg
  Visuellt och dynamiskt i digitala verktyg
  Se trender och avvikelser med våra digitala verktyg. Uppdaterad information visas som dynamiska diagram. Få en överblick samt se enskilda detaljer och fakturabilder för bättre uppföljning och analys.
 • Erfarna rådgivare är med er hela vägen
  Erfarna rådgivare är med er hela vägen
  Vi hjälper er genom hela processen som ett aktivt bollplank. Vi har bred erfarenhet av budgetering, uppföljning och analyser och hjälper er att analysera och förstå företagets resultat och utveckling.

Inom budget, rapporter och analyser erbjuder vi

 • Dynamisk och anpassad rapportering och analyser med visuella diagram
 • Resultat- och likviditetsbudget
 • Prognoser och scenarier
 • Nyckeltal för målstyrning och uppföljning
 • Möjlighet att klicka sig ner till fakturabilder och underlag
 • Klimatnyckeltal
 • Flexibla digitala verktyg
 • Tillgång till erfarna rådgivare 
 • Utbildning  

Kontakta oss för att få veta mer om hur budgetar, rapporter och analyser kan hjälpa dig att utveckla ert företag.

Budget, rapporter och analyser

Så hjälper vi dig

Vi gör det enkelt att följa upp och styra din verksamhet genom att samla all data i ett och samma flexibla digitala verktyg. Rapporterna är dynamiska och visuella där siffror och diagram både ger er en snabb överblick samt möjlighet att gräva djupt ner i fakturabilder och underlag för uppföljning och analys.

Budgetering

Budget

När man lägger en budget att följa den löpande verksamheten mot så har man kontinuerligt något att jämföra med. Detta visar om man är på rätt väg eller inte och kan agera i tid om det behövs. 

En budget behöver inte vara komplicerad eller tidskrävande att ta fram (även en enkel budget kan vara kraftfull), samt att arbetet med att ta fram budgeten tillåter en att tänka igenom olika scenarier och handlingsplaner. En genomtänkt budget tillsammans med prognoser gör organisationen bättre förberedd att agera snabbt om det behövs.

För dig som även vill ha kontroll på likviditeten finns även likviditetsbudget.

Budget, rapporter och analyser

Enkla verktyg och framtidsinriktad rådgivning

Våra verktyg är smidiga och lättanvända med hög tillgänglighet och stor flexibilitet där vi kan skräddarsy rapporter och nyckeltal efter era behov. Vi har koll på viktiga nyckeltal inom din bransch och rapporterna ger dig möjlighet till benchmarking samt konkurrent- och trendanalys. Allt för att ert företag ska kunna utvecklas och växa.

Budget, rapporter och analyser

Klimatnyckeltal för att minimera ert klimatavtryck

Som komplement till den ekonomiska rapporteringen så mäter och visar vi även ert klimatavtryck från inköp genom att tolka leverantörsfakturor och kvitton enlig GHG-protokollet. Det gör det enkelt att se vad som påverkar ert klimatavtryck i kategorier eller scope och ni kan börja göra förändringar och följa utvecklingen månadsvis.

Budget, rapporter och analyser

Erfarna rådgivare

Självklart hjälper våra rådgivare dig att analysera företagets resultat och utveckling i framåtriktade möten. Vi träffar dig flera gånger om året där vi pratar om vilka utmaningar och möjligheter ert företag står inför de närmaste åren samt om dess långsiktigt hållbara framtid. Att skapa en förankring och kunskap inom organisationen är en framgångsfaktor och vi kan hjälpa till med utbildningen.

 

Vill du ha hjälp med budget, rapporter och analyser? Kontakta oss!

Nätverk

CFO Today

Grant Thornton erbjuder ett nätverk där du kan inhämta kunskap, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. CFO Today vänder sig till dig som har ett övergripande ekonomiansvar samt är involverad i den strategiska styrningen och ledningen av företaget.

Framtidens nyckeltal

Vilka nyckeltal mäter ni i er verksamhet?

En ny generation nyckeltal växer fram vid sidan av de klassiska strikt finansiella. Vilka nyckeltal tittar ert företag på idag? Och vilka ska ni mäta och följa upp på i framtiden? Jämför era befintliga och framtida nyckeltal med fler än 600 andra företag.

testimonial client avatar
"Varför lägga tid på en budget? Den stämmer ju ändå aldrig!" Men vitsen med en budget är inte att man skall få den att stämma. Syftet är främst att blicka framåt istället för bakåt, att ena organisationen gällande mål och aktiviteter och att bli bättre förberedd att agera snabbt när så behövs.
Monika Lindberg Partner Accounting och auktoriserad redovisningskonsult

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.