Financial Advisory Services – navigera framgångsrikt genom förändring för hållbar framgång

Ständiga förändringar i omvärlden medför att finansiella bolags riskbild blir alltmer komplex och dynamisk, inte minst mot bakgrund av ökande omfattning och komplexitet i regulatoriska krav. Detta medför utmaningar men skapar också möjligheter. Finansiella bolag som vill vara framgångsrika behöver navigera denna komplexa miljö och anpassa sig till dessa förändringar. Vi ser att det är avgörande för företagens framgång.

 • Erfaret team
 • Kundfokus
 • Internationell räckvidd
 • Erfaret team
  Erfaret team
  Erfarna rådgivare med relevant regelverks- och sektorkunskap inom bland annat riskhantering, kapitalkrav, penningtvätt, hållbarhet och IKT/cybersäkerhet.
 • Kundfokus
  Kundfokus
  Ditt behov styr vårt erbjudande till dig.
 • Internationell räckvidd
  Internationell räckvidd
  Vårt team har en lokal förankring med internationell räckvidd.

Specialiserad rådgivning för reglerad sektor

Inom Financial Advisory Services har vi samlad expertis för att stödja företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi hjälper våra kunder med bland annat internrevision, olika oberoende granskningsinsatser, granskning och rådgivning inom AML/CTF samt mycket mer. Vi arbetar bland annat med:

 • Banker och försäkringsbolag
 • Värdepappersbolag och fondförvaltare
 • Konsumentkreditinstitut och betalningsinstitut

Financial Advisory Services

Vår expertis inom

Rådgivning kring implementering av regelverk

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med finansiella bolag och hjälpa dem navigera rätt och hitta praktiska lösningar i en komplex regulatorisk miljö. Vi bidrar med strategisk rådgivning anpassad efter er verksamhet för att skapa en långsiktigt hållbar och värdeskapande verksamhet i denna miljö.

Rådgivning vid internrevision

Vi tillhandahåller internrevisionstjänster där hela internrevisionsfunktionen outsourcas till Grant Thornton eller där vi stödjer det befintliga internrevisionsteamet.

Oberoende granskning och utredning

Genom riktade och oberoende granskningsinsatser kan vi hjälpa er att få insyn i specifika frågeställningar som ni står inför. Vår kompetens sträcker sig från att utföra fokuserade internrevisionsinsatser till att agera oberoende granskare av avtalsförhållanden.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Grant Thornton ger rådgivning till dig som aktör inom den finansiella sektorn som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi hjälper dig uppfylla de höga standarder som krävs för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utredning av visselblåsarärenden

Vi erbjuder skräddarsydd hjälp inom utredningar av visselblåsarärenden och har specialistkompetens inom en rad olika områden. Vi strävar efter att säkerställa att varje utredning genomförs med högsta möjliga nivå av professionalitet och kvalitet.

Sträva mot framgång med förtroende och integritet. Våra engagerade team av specialister inom finansiell sektor erbjuder en mångsidig tjänsteportfölj, inklusive internrevision, specialiserad granskning inom motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism, skräddarsydda granskningsinsatser, rådgivning inom företagsstyrning och internkontroll, samt allsidig affärsrådgivning. Vi är här för att vägleda dig mot framgång genom kvalitet och expertis, från början till slut.

Christer Runestam, Head of Financial Services Advisory

Christer Runestam

Christer Runestam
Head of Financial Services Advisory
Christer Runestam

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Insikt

Framtidens nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Guide

Visselblåsarguiden

Har din organisation fler än 50 arbetstagare? Isåfall omfattas ni av den nya lagen om att ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 december 2023.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.