Klimattjänster – handlingsplan och mål för att driva förändring

Det ställs nya och ökade förväntningar på hur företag ska ta ansvar och arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Ett sätt att möta de nya kraven är att mäta och redovisa sin klimatpåverkan. Det ger er en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och är ett bra underlag för att kunna driva förändring, sätta mål, och arbeta för att minska er negativa påverkan. Det finns även affärsmässiga och ekonomiska incitament med att minska sin klimatpåverkan, som exempelvis minskade energikostnader samt ny kunskap om verksamheten som utgör värdefullt underlag för er verksamhetsutveckling.

 • Erfaret hållbarhetsteam
 • Brett spektrum av specialistkompetenser
 • Internationell räckvidd
 • Erfaret hållbarhetsteam
  Erfaret hållbarhetsteam
  Erfarna hållbarhetsrådgivare med bred branschkunskap.
 • Brett spektrum av specialistkompetenser
  Brett spektrum av specialistkompetenser
  Vi hjälper kunder av alla storlekar med lösningar för deras unika behov.
 • Internationell räckvidd
  Internationell räckvidd
  Lokala förbindelser med internationell räckvidd.

Inom klimattjänster erbjuder vi

 • Klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG)
 • Formulering av klimatmål enligt Science Based Targets Initiative (SBTi)
 • Rapportering av miljöpåverkan i enlighet med Carbon Disclosure Project (CDP)
 • Granskning av klimatrelaterad data
 • Identifiering, utvärdering och rapportering av klimatrisker (TCFD)
 • Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

Klimattjänster

Så jobbar vi

I såväl lag som kundkrav ser vi ett snabbt ökande klimatfokus. Vi hjälper bolag att hantera frågan strategiskt genom att till exempel utföra klimatberäkningar enligt GHG-protokollet, sätta klimatmål enligt Science Based Targets och rapportera miljöpåverkan enligt Carbon Disclosure Project (CDP). Våra rådgivare inom SBA är experter på strategi, rapportering, klimat och utbildning och kan erbjuda stöd och rådgivning för att effektivisera processer för hållbarhetsarbetet.

I dagsläget är det avgörande att företag inte bara har en klimatstrategi och satta mål, utan också aktivt arbetar för att minska sin negativa klimatpåverkan med ökad medvetenhet om framtida risker.

Helena Mueller, Director BRS Sustainable Business, Grant Thornton Sverige

Helena Mueller

Helena Mueller
Director BRS Sustainable Business
Helena Mueller

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Artikel

Riksdagen har äntligen röstat igenom CSRD

I ett historiskt beslut har riksdagen röstat igenom nya regler som kommer att förändra hur svenska företag rapporterar om hållbarhet. De nya reglerna införlivar nu CSRD i svensk lag, och träder i kraft den 1 juli 2024.

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.