Värdering och finansiell modellering – för säkra beslut

Vi erbjuder oberoende värderingar av bolag och andra tillgångar med särskilt fokus på små och medelstora bolag. Exempel på frågor när vi anlitas är företagstransaktioner, tvister och när värderingar behövs för redovisnings- och skatteändamål.

Vi upprättar även finansiella modeller som ger stöd för transaktioner och operationell verksamhet. Modellerna anpassas för era behov och bidrar till förståelse för kostnader, osäkerheter och risker som gör det möjligt att fatta tryggare strategiska beslut och göra bedömningar som rör kapitalallokering.

 • Erfarna specialister
 • Team med hög senior närvaro
 • Behovsanpassad värdering
 • Erfarna specialister
  Erfarna specialister
  I vårt arbete tillämpar vi accepterade värderingsmetoder som kombineras med våra värderingsspecialisters erfarenhet och kunskap. Våra specialister har omfattande erfarenhet inom alla branscher och ett brett internationellt nätverk.
 • Team med hög senior närvaro
  Team med hög senior närvaro
  Våra uppdrag drivs med hög senior närvaro för att ge dig som kund bästa möjliga stöd. Du har alltid tillgång till oss under arbetets gång.
 • Behovsanpassad värdering
  Behovsanpassad värdering
  Omfattningen av vårt värderingsarbete anpassas efter behov. Från enklare indikativa bedömningar för internt bruk till fullskaliga rapporter och utlåtanden som håller för granskning av aktieägare, skattemyndighet och revisorer.

Inom värdering och finansiell modellering erbjuder vi

 • Värdering i samband med företagstransaktioner
 • Värdering för skatteändamål
 • Värdering som underlag för redovisning
 • Värdering vid tvister
 • Finansiell modellering

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag vid värderingsfrågor eller för att skapa säkra och effektiva finansiella modeller.

Så hjälper vi dig

Värdering i samband med företagstransaktioner

 • Fairness Opinions
 • Underlag för att lämna eller utvärdera ett bud
 • Värdering inför beslut om att sälja företaget

Värdering för skatteändamål

 • Oberoende marknadsvärdering av aktier
 • Oberoende marknadsvärdering av optioner
 • Värdering av Carried Interest

Värdering som underlag för redovisning

 • Värderingar av portföljbolag till verkligt värde
 • PPA
 • Stöd med upprättande av nedskrivningsprövning

Värdering vid tvister

 • Ersättningsanspråk relaterade till indirekta besittningsskyddet
 • Värdering av resultatbortfall till följd av avbrott i verksamheter

Finansiell modellering

 • Utveckling av modeller för att stödja beslut i samband med transaktioner
 • Utveckling av modeller som stöd till finansiärer
 • Prognos av resultat- och balansräkning samt kassaflöde
 • Analys av likviditetsbehov
 • Kvalitetssäkring av modeller

Så jobbar vi

De vanligaste värderingsmetoderna är relativvärdering (multiplar) och avkastningsvärdering (DCF). Avkastningsvärdemetoden bedömer värdet baserat på nuvärdet av framtida kassaflöden medan relativvärderingsmetoden förlitar sig på tillämpningen av marknadsmultipel av jämförbara företag eller jämförbara transaktioner. Oavsett vilken metod som tillämpas är en grundlig verksamhetsanalys och praktisk erfarenhet avgörande för en tillförlitlig bedömning av marknadsvärdet. Våra erfarna värderare har genomfört ett stort antal uppdrag och är väl förtrogna med best practice i olika värderingssituationer.

Grant Thorntons värderingsteam har omfattande erfarenhet av värderingar av både stora och mindre företag. Vi anpassar omfattningen av våra värderingar efter våra kunders specifika behov och syftet med uppdraget. Praktisk erfarenhet är avgörande för en korrekt bedömning av ett värde och våra uppdrag drivs därför med hög senior närvaro för att ge dig som kund bästa möjliga stöd. Vi ser fram emot att stötta ditt företag med professionell värderingsrådgivning.

Magnus Sörling, Head of Valuation, Grant Thornton Sverige

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Insights into IFRS 13

IFRS 13 ‘Fair Value Measurement’ explains how to measure fair value by providing clear definitions and introducing a single set of requirements for almost all fair value measurements. It clarifies how to measure fair value when a market becomes less active. IFRS 13 applies to both financial and non-financial items but does not address or change the requirements on when fair value should be used.

Rapport

Transaktionstrender 2023

Grant Thornton har härmed nöjet att för sjätte året i rad presentera Transaktionsrapporten, vilken i år fokuserar på den svenska transaktionsmarknaden 2023.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.