Grant Thornton har härmed nöjet att för sjätte året i rad presentera Transaktionsrapporten, vilken i år fokuserar på den svenska transaktionsmarknaden 2023.

Syftet med rapporten är att ge en sammanfattande bild av trenderna på den svenska transaktionsmarknaden. Analyser utgår från antalet transaktioner, köparnas geografiska härkomst, sektorer, publika värden och omvärldsfaktorer.

Trender samlade i en transaktionsrapport

Svalare transaktionsmarknad 2023 med fortsatt hög transaktionsvolym

Under det gångna året har antalet transaktioner i Sverige minskat med elva procent jämfört med 2022, bland annat som en följd av fortsatta geopolitiska osäkerheter och en svagare konjunktur. Trots detta observerade vi en historiskt hög transaktionsvolym och en positiv tillväxtrend över tid.

I rapporten kan du läsa om:

  • Utvecklingen år för år sedan 2013
  • De 10 mest transaktionsintensiva sektorerna
  • Jämförelse mellan de nordiska länderna
  • Fördelningen mellan finansiella och industriella investerare
  • Fördjupning av branscherna Industri, Hälsovård och Teknologi