Minimera dina risker och sänk företagets kostnader med rätt rådgivning.

Reglerna kring tull och punktskatter är komplicerade och ändras ofta. Med god insikt i regler och hantering kan du minimera dina risker och sänka företagets kostnader.

Det finns stora möjligheter till förenklade förfaranden och nedsättning eller undantag, vilket gör det klokt att ta hjälp av våra specialister. Vi hjälper ditt företag att följa och hantera gällande tull- och punktskatteregler på ett riktigt sätt, assisterar i kontakterna med Skatteverket samt agerar ombud och biträde i olika skatteprocesser.

En optimerad tullhantering tar hänsyn till bland annat logistik, prissättningsmodeller och andra skatter Vi hjälper ditt företag att ta fram bra tullrutiner och upprättar förslag till kostnadsbesparingar i tullhanteringen.

När det gäller punktskatter kan vi assistera med bl.a. begäran om återbetalning, användning av skatteupplag och beräkning av beskattningsunderlaget.

Auktoriserad skatterådgivare Carin Gerding Kontakta Carin