Undantag från moms för bank- och finanseringstjänster samt värdepappershandel.

Det finns många gränsdragningar mellan momspliktiga och momsfria tjänster inom det finansiella området.

  • Omsättning av bank- och finansieringstjänster samt handel med värdepapper eller liknande verksamhet omfattas av undantaget för finansiella tjänster och är inte skattepliktigt.
  • Momsfriheten för värdepappershandel omfattar all handel med och förmedling av värdepapper och fordringar. Det saknar betydelse om handeln sker dokumentslöst. Även förvaltning av investeringsfonder räknas som värdepappershandel.

Vi hjälper dig och ditt företag att avgöra om era tjänster är undantagna från moms eller inte.

Auktoriserad skatterådgivare Martin Jacobsson Kontakta Martin