Vi hjälper dig att ta fram en korrekt genomförd självrättelse.

Tiden börjar rinna ut för möjligheten att göra en så kallad självrättelse av tidigare oredovisade inkomster och utgifter som kommer från kapitalförvaltning i utlandet.

En självrättelse innebär att en skattskyldig person i Sverige självrättar ett antal års tidigare oredovisade inkomster och utgifter, innan du har blivit kontaktad av Skatteverket. Konsekvensen av en självrättelse är att du antingen måste betala skatt eller att du får tillbaka skatt. Om skatt ska betalas tillkommer även en mindre ränta.

Skatteverket skriver på sin webbplats: "Om du inte tidigare har deklarerat inkomsterna, och därmed lämnat felaktiga uppgifter, riskerar du att antingen få betala skattetillägg och/eller att bli brottsanmäld. För att undvika detta kan du begära omprövning av dina taxeringar genom en så kallad självrättelse.

Det är inte alltid helt lätt att upprätta en självrättelse. Vi på Grant Thornton har i egenskap av oberoende skatterådgivare, hjälpt privatpersoner med att upprätta korrekta självrättelser i över tio år.  

Auktoriserad skatterådgivare Stefan Thomsson Kontakta Stefan