Allt fler väljer idag att bosätta sig utomlands.

Vi erbjuder dig flera olika skattetjänster som förenklar flytten. Genom vårt stöd får du underlag till att fatta trygga och väl underbyggda beslut inför din kommande flytt utomlands.

I samband med en bosättning utlands måste en bedömning av din skattskyldighet göras. Den visar om du fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige eller om du i samband med utflytten blir begränsat skattskyldig.

Denna klassificering styr, tillsammans med rådande skatteavtal, hur en viss inkomst kommer att beskattas. Oftast är det två typer av inkomster som berörs, nämligen pensionsinkomster och bolagsvärden.

Via vårt internationella nätverk kan vi också hjälpa dig på plats i över 130 länder världen över.

Auktoriserad skatterådgivare Stefan Thomsson Kontakta Stefan