Att bosätta sig utomlands

Vi tillhandahåller rådgivning för kunder som bestämt sig för att flytta utomlands.

Inför bosättning utomlands måste en utredning göras kring skattskyldighet för att avgöra huruvida man är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Denna klassificering styr, tillsammans med skatteavtal, hur en viss inkomst beskattas.

Via vårt internationella nätverk kan vi hjälpa dig på plats i över 130 länder världen över.

Auktoriserad skatterådgivare Stefan Thomsson Kontakta Stefan