Vi hjälper dig att ta fram en korrekt genomförd självrättelse.

Om du tidigare år har haft oredovisade inkomster i utlandet kan en rättelse på eget initiativ vara ett effektivt sätt att undvika skattetillägg och misstanke om brott.

En självrättelse innebär att en obegränsat skattskyldig person i Sverige redovisar tidigare års oredovisade inkomster och utgifter, innan Skatteverket tagit kontakt med denne eller inom mindre än två månader från det att Skatteverket informerat om en generell kontroll. Konsekvensen av en självrättelse är att du antingen måste betala skatt eller att du får tillbaka skatt. Om skatt ska betalas tillkommer även en mindre ränta.

Skatteverket skriver på sin webbplats: "Om du inte tidigare har deklarerat inkomsterna, och därmed lämnat felaktiga uppgifter, riskerar du att antingen få betala skattetillägg och/eller att bli brottsanmäld". För att undvika detta kan du begära omprövning av dina beskattningar genom en så kallad självrättelse.

Att upprätta en självrättelse är många gånger komplicerat. Vi på Grant Thornton har, i egenskap av oberoende skatterådgivare, hjälpt privatpersoner med att upprätta korrekta självrättelser i över tio år.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Auktoriserad skatterådgivare Stefan Thomsson Kontakta Stefan