Vad händer skattemässigt vid en omstrukturering?

Ofta finns flera förslag till lösningar – alla med olika skatteeffekter. En affärsmässigt bra lösning kan vara en skattemässig katastrof. Låt oss utreda konsekvenserna i god tid för att hitta den bästa lösningen för ditt företag.

Auktoriserad skatterådgivare Urban Kardvik Kontakta Urban