Skatterådgivning i samband med förvärv.

Bolagsförvärv, avyttringar, fusioner och fissioner kräver specialistkunskap inom olika delar av skatteområdet. Våra specialister har lång erfarenhet av transaktionsrelaterad rådgivning. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med till exempel due diligence-uppdrag, skattestrukturering i samband med förvärv eller avyttringar av bolag och skatterådgivning i samband med notering. Vi hjälper dig även med avtalsfrågor.

I samband med transaktioner arbetar vi tillsammans med andra specialister inom Grant Thornton för att leverera en helhetslösning till dig som kund och skapa mervärde i samband med transaktionen. Om det behövs, arbetar vi även tillsammans med kollegor från vårt internationella nätverk.

Auktoriserad skatterådgivare Uwe Scheele Kontakta Uwe