Fastighetsskatt och taxering

Fastighetstaxeringen är grundläggande för beskattningen och får effekt i flera olika avseenden, men regelverket är komplext och kräver ibland att du som fastighetsägare själv tar initiativ till justeringar för att undvika att betala felaktig fastighetsskatt.

Våra experter kan analysera och utreda möjligheterna till justerade taxeringsvärden vilket kan ha stor betydelse för din skattesituation, kontakta oss.

Auktoriserad skatterådgivare Rebaz Wahab Kontakta Rebaz