Vi hjälper dig att undvika vanliga fel.

Att äga, köpa och sälja fastigheter innebär en rad möjligheter, men också risker.

Fastighetsskatt och taxering
Fastighetstaxeringen är grundläggande för beskattningen, men regelverket är komplext och kräver bland annat att du som fastighetsägare själv tar initiativ till justeringar. Vår erfarenhet är att det ofta tas ut felaktig fastighetsskatt. Våra experter kan analysera och utreda möjligheterna till rätt taxeringsvärden.

Löpande inkomstbeskattning
Som fastighetsägare ställs du hela tiden inför en mängd olika skattefrågor. Vi hjälper till med strategier och rutiner för att undvika felaktiga och onödiga skattekostnader.

Transaktionsbeskattning
Vid köp och försäljning av fastigheter uppkommer en mängd frågor om val av försäljnings- eller förvärvsstruktur samt hantering av transaktionskostnader. Vi hjälper dig med analys och strukturering för att undvika oförutsedda eller felaktiga skattekonsekvenser.

Beskattning i projekt och exploateringar
Projekt, exploateringar och efterföljande transaktioner innebär en mängd olika skatteeffekter. Vi hjälper dig att undvika oförutsedda kostnader med koppling till inkomstskatt, transaktionsskatt, stämpelskatt, fastighetsskatt samt moms.

Stämpelskatt
Stämpelskatt tas ut vid förvärv av fastigheter. Vi hjälper dig att analysera olika förvärvsalternativ och dess effekter på stämpelskatten och huruvida underlagen är riktiga.

Due Diligence
Due Diligence-utredningar genomförs regelmässigt inför förvärv, olika finansieringsupplägg och vid börsintroduktioner. Vi har ett särskilt team med inriktning på fastighetstransaktioner.

Processer
När du som fastighetsägare behöver processa kan detta ske offensivt genom att du själv tar initiativ eller defensivt när Skatteverket för en offensiv talan. Vi har särskilda procesexperter som kan biträda i båda situationerna. Vi hjälper dig också att analysera om det överhuvudtaget är meningsfullt att driva en process.

Moms
Eftersom momsreglerna är specifika för fastigheter, omfattar våra team alltid momsexpertis.

Auktoriserad skatterådgivare Andreas Adolphsson Kontakta Andreas

Helhetslösningar för dig som äger och förvaltar fastigheter

Grant Thorntons fastighetsgrupp är ett team branschspecialister med lång erfarenhet inom rådgivning, skatt, redovisning och revision. Vi erbjuder rådgivning för dig som är fastighetsägare, branschanpassad ekonomiservice och fastighetsrelaterad revision.
Läs mer om vår branschsatsning inom fastigheter & bygg.