Välkommen att ladda ner guiden

Guiden tar upp följande instrument: 

  • Guiden tar upp följande instrument:
  • Aktier
  • Teckningsoptioner
  • Köpoptioner
  • Kvalificerade personaloptioner, sk KPO
  • Personaloptioner
  • Syntetiska optioner
  • Bonusprogram

Har du några frågor?
Hör av dig till Catrin Åkerlund, auktoriserad skatterådgivare. 

Ladda ner guiden