Behöver du göra en översiktlig genomgång?

Även om du inte har revision på ditt bolag kan en auktoriserad revisor utföra detta. Revisorn går då igenom bokföring, bokslut och årsredovisning samt rapporterar iakttagelser och ger råd.

En översiktlig granskning är vanlig i samband med delårsrapporter, vid granskning av tillträdesbalanser i ett förvärvat bolag eller om en enklare granskning efterfrågas av bolagets ägare eller av t ex kreditgivare eller kunder.

En översiktlig granskning är begränsad i jämförelse med en revision och baseras på revisorns kännedom om företaget och liknande företag, förfrågningar till företagsledningen, analyser av räkenskaperna samt en översiktlig bedömning av bokslut och finansiell rapport. Vid bedömt behov ges även en enklare verifiering mot underlag.

Efter uppdraget får du en granskningsrapport, enligt standarden för översiktliga granskningsuppdrag (ISRE 2400/2410) eller enligt en utökad rapport som inkluderar våra iakttagelser.

Auktoriserad revisor Daniel Forsgren Kontakta Daniel