Minimera riskerna i din affärsverksamhet.

Vid alla våra revisioner av bokslut och årsredovisningar gör vi en bedömning om redovisningsrutiner och interna kontroller är effektivt utformade. Vi granskar också att de säkerställer en korrekt redovisning för dig som kund.

Många styrelser och företagsledningar ger oss i uppdrag att genomföra en utökad genomgång och rapportering av bolagets interna kontroll. De får då ett tydligt underlag för att utvärdera om bolagets redovisningsrutiner är lämpligt utformade. Samtidigt ger vi förslag på förbättringar.

För noterade bolag sker även en översiktlig granskning av styrelsens beskrivning av intern kontroll av finansiell rapportering.

Vi erbjuder även den oberoende tjänsten att biträda dig och ditt företag med att beskriva och dokumentera den interna kontrollen.

Kontakta Peter