Tillsammans skapar vi värde

Många företag står idag inför en spännande utveckling i en allt mer komplex affärsmiljö. Alla företag verkar i ett globalt sammanhang och behöver förstå vilken roll de spelar. Vi på Grant Thornton förstår vilken utmaning det är att ta sig an en mer hållbar strategi och kan stötta er i processen att hitta en lämplig ambitionsnivå för just ert företag. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom hållbarhetsområdet och våra konsulter har lång och gedigen kompetens. Med vårt stöd kan du minimera riskerna, vara trygg i dina affärsbeslut och fokusera på kärnverksamheten.

Ansvarsfullt entreprenörskap
Med tjänsten Ansvarsfullt Entreprenörskap erbjuder vi dig ett strukturerat arbetssätt för att identifiera och hantera alla de risker som ditt företag exponeras för. Ett annat viktigt syfte är att stärka varumärket. Allt mer forskning pekar idag på att det strategiska hållbarhetsarbetet är gynnsamt för företaget och att det är ett fungerande sätt att hantera företagets risker på. I näringslivet ser vi tecken på att ett strategiskt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att lyckas väl som företag idag. Läs mer om tjänsten här.

Hållbarhetsrapportering
Varför ska vi som företag hållbarhetsrapportera? Att aktivt kommunicera bolagets hållbarhetsarbete bygger förtroendekapital och ökar transparens och ger möjlighet för intressenter att få fördjupad information, såväl internt som externt, kring hur icke-finansiella frågor kan påverka ett bolags värde. Genom att identifiera, hantera och kommunicera hållbarhetsfrågorna skapas bättre förutsättningar för riskhantering och kontroll.

Granskning av hållbarhetsredovsining
Att en oberoende person får göra en extern kvalitetssäkring av hållbarhetsredovisningen skapar trygghet både för företaget och användare av informationen. Trovärdigheten i informationen ökar genom ett externt bestyrkande, vilket är viktigt för intressenter som kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer, branschorganisationer, media och myndigheter. Men att agera hållbart bidrar även till att behålla duktiga och kompetenta medarbetare, varför den interna målgruppen inte ska underskattas.

Auktoriserad revisor Markus Håkansson Kontakta Markus

Den nya Hållbarhetslagen – så påverkar den dig som företagare

Den 1 december 2016 föreslås EU:s redovisningsdirektiv bli svensk lag. Detta innebär att alla större företag ska ta fram en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av dess verksamhet. Upplysningar ska bland annat omfatta frågor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Läs mer om den nya lagen...