Översiktlig granskning och revision av ditt företags hållbarhets-redovisning.

Att en oberoende person får göra en extern kvalitetssäkring av hållbarhetsredovisningen skapar trygghet både för företaget och användare av informationen. Trovärdigheten i informationen ökar genom ett externt bestyrkande, vilket är viktigt för intressenter som kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer, branschorganisationer, media och myndigheter. Men att agera hållbart bidrar även till att behålla duktiga och kompetenta medarbetare, varför den interna målgruppen inte ska underskattas.

Våra revisorer som utför granskningen har lång och gedigen erfarenhet inom hållbarhetsområdet. Med vår kompetens kan du minimera riskerna, vara trygg i dina affärsbeslut och fokusera på kärnverksamheten.

Den oberoende granskningen sker av ditt företags förvaltning och redovisning. De nya regelverken inom revisionsområdet påverkar alla typer av verksamheter. Genom att förutse vad som kan gå fel, införa effektiva kontroller och minimera riskerna är det möjligt att slippa oönskade överraskningar. Våra revisorer har djupgående kunskap om marknadens förändringar och arbetar kontinuerligt med att granska våra kunders kontroller.

Trygg hos Grant Thornton
Våra revisorer kontrolleras regelbundet av företagets interna kontrollgrupp, av Grant Thornton International Ltd, branschorganisationen FAR samt Revisorsnämnden. Vi arbetar ständigt med att anpassa oss till de förändringar som nya regelverk innebär och är även med och utvecklar dem. En granskning av en hållbarhetsredovisning har precis samma krav på sig som en finansiell revision. Detta är en del av vår styrka vid sidan om vår gedigna erfarenhet på hållbarhetsområdet.

Internationellt
Genom vårt medlemskap i Grant Thornton International har vi en stark global närvaro och kan erbjuda professionell hjälp med dina internationella frågor. Hållbarhetredovisning är en internationell företeelse, och redovisningsregelverken kan tillämpas i alla länder.

Kontakta Markus