StruSoft – Ännu en lyckad affär inom SaaS för Grant Thornton

  • Grant Thorntons M&A-avdelning i Malmö supporterade ägarna till Strusoft AB i samband med överlåtelsen till norska Vind Group. Överlåtelsen skedde i juli, 2019.

  • Strusoft, med rötterna i Skanska, är ett 35-årigt Malmöbaserat SaaS-bolag (Software as a Service) med programvaror inriktat mot design, konstruktion, strukturanalys, beräkningar, produktion, logistik samt effektiv hantering av byggprojekt. Man har även programvaror för beräkning samt optimering av energiförbrukning i byggnader samt fil-/projekthantering och IFC-visning för byggindustrin (BIM).

  • Vind är ett norskt privatägt industriföretag med intressen i privata och offentliga företag i hela Europa, däribland ett eget fastighetsbestånd och stort fokus på mjukvara. Vind är mycket långsiktigt orienterad och föredrar att äga företag med hållbara tillväxtutsikter. Företaget kan vara både majoritetsägare och minoritetspartner när de investerar i privata företag, vanligtvis försöker bli ett nytt permanent hem när företagare ser ett behov av ägarförändring.