Hållbarhetsrapportering för ditt företag.

Rapporteringstjänster
Vi hjälper dig och ditt företag att ta fram en hållbarhetsrapport som uppfyller kraven på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL (Årsredovisningslagen, kap 6) och FN:s 17 Globala Mål. Vi erbjuder även vägledning om du har som ambitionsnivå att upprätta en rapport enligt GRI (Global Reporting Initiative) eller IR (Integrated Reporting).

Junior Associate Affärsrådgivning Julia Höglund Kontakta Julia
Junior Associate Affärsrådgivning Timothy Buckby Kontakta Timothy