Granskad hållbarhetsrapportering inger förtroende

En granskning av företagets hållbarhetsredovisning bidrar till ökad transparens, trovärdighet och struktur. Eftersom hållbarhetsfrågor växer i betydelse efterfrågar intressenterna att icke finansiell information bestyrks på samma sätt som den finansiella informationen. Som revisorer och oberoende part kan vi granska och bestyrka ditt bolags hållbarhetsrapporter.

Second opinion-rapportering

Om du har upprättat en hållbarhetsrapport själv kan vi upprätta en GAP-analys på vad som saknas för att er rapport ska bli bäst i branschen.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bidra till att granska och utveckla hållbarhetsrapporteringen för ditt företag. 

Ansvarig för hållbarhetsredovisning Pernilla Zetterström Varverud Kontakta Pernilla