Granskning av hållbarhetsrapportering och redovisning för ditt företag.

Granskning av hållbarhetsrapportering
En granskning av hållbarhetsrapporteringen bidrar till ökad transparens, trovärdighet och struktur. Hållbarhetsområdet växer i betydelse vilket leder till att intressenterna efterfrågar att icke finansiell information bestyrks på samma sätt som den finansiella informationen. Som revisorer och oberoende part kan vi granska och bestyrka hållbarhetsrapporterna.

Second opinion-rapportering
Om du har upprättat en hållbarhetsrapport själv kan vi upprätta en GAP-analys på vad som saknas för att er rapport ska bli bäst i branschen.

Hållbarhetsspecialist Annika Nygren Kontakta Annika