Granskning och kvalitetssäkring av it-risker.

För dagens företag utgör IT en kritisk del av verksamheten. Att IT-miljön fungerar tillfredsställande, är säker och väl skyddad, är en förutsättning. Arbetetet med IT-riskhantering syftar till att utvärdera hur tillgänglig, pålitlig och skyddad informationen i ditt företags IT-miljö är.

Vi ser över IT-området genom att till exempel bedöma kvaliteten på behörighetsområdet, IT-change-hantering och generell IT-säkerhet. Vi hjälper även ditt bolag att sätta upp relevanta kontroller och rutiner för att säkra en tillfredställande IT-hantering.

Vi kan stötta i olika IT-projekt, exempelvis identifiering och kartläggning av IT-risker eller agera projektledare vid implementering av nya affärssystem.

Chef för Governance risk compliance Kristina Sjödin Kontakta Kristina