Fraudutredningar och förebyggande fraud-insatser.

Behöver du och ditt bolag utredningshjälp i samband med en misstänkt fraud? Vi har stor erfarenhet av att utreda förlopp, säkra bevis och ge förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka den interna kontrollen och undvika framtida fraud.

Grant Thornton genomför även anti-fraud-kartläggningar, en genomgång av företagets verksamhet där våra specialister bedömer risken för oegentligheter inom olika områden. Du får också praktiska förslag på hur fraudrisker kan förebyggas.

Ansvarig för Governance risk compliance Johan Sarasalo Kontakta Johan