Vi tar hand om ditt företags löneadministration.

Grant Thornton erbjuder en komplett hantering av ditt företags lönefunktion: från inrapportering till utbetalning och rapportering, kontrolluppgifter, statistik och pensionsadministration. Tillsammans går vi igenom dina behov och skräddarsyr sedan en lösning som passar just din verksamhet.

Vi arbetar i moderna och flexibla system med inrapportering via webben. Vi kan också göra en integration med era befintliga system.

Våra specialister ger dig som kund ständig tillgång till uppdaterad kompetens inom löneområdet. Många av våra lönekonsulter är dessutom auktoriserade enligt SRF, vilket ger dig ytterligare en kvalitetsstämpel då auktoriseringen kräver ett standardiserat arbetssätt och regelbunden kompetensutveckling.

Webbaserade system
Via Grant Thortons kundportal (Webbkontoret) kan dina medarbetare på ett enkelt och lättillgängligt sätt tidrapportera samt lägga in eventuell frånvaro, reseräkningar och utlägg. Ansvarig chef attesterar på webben och underlagen förs sedan över direkt till lönesystemet. Medarbetarena kan enkelt se sina lönespecifikationer samt sitt semester- och kompsaldo.

Övriga tjänster
Även om ditt företag har kvar sin lönefunktion, kan det ändå finnas områden där du behöver specialisthjälp av en auktoriserad lönekonsult. Vi kan till exempel hjälpa dig med en översyn av ditt företags lönehantering eller utredningar av semesterlöneskulder.

Kontakta Erika